‘Phát triển logistics không phải là làm nhiều cảng biển’

Việt Nam có tiềm năng phát triển logistics nhưng nhiều chuyên gia cho rằng địa phương ven biển đều muốn xây dựng cảng đã làm phân tán nguồn lực.

[#translated_full_content] 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *