TS Trần Du Lịch: TP HCM nên phát hành trái phiếu quốc tế

Thành phố phát hành trái phiếu quốc tế sẽ huy động được vốn đầu tư hạ tầng, giảm bớt vốn vay ODA, theo TS Trần Du Lịch. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *