Chuyển trộm hơn 300 triệu đồng khi giúp tạo tài khoản online

Nguyễn Hoàng Hải dụ ông Hiệp tham gia đầu tư trên sàn giao dịch ngoại hối Exness, hướng dẫn mở tài khoản rồi tìm cách chiếm quyền sử dụng, chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *