Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật về đất đai

(ĐCSVN) – Theo ông Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), để tạo hành lang pháp lý giúp hoàn thành các mục tiêu đề ra về cải cách thủ tục hành chính, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã dành một chương quy định về thủ tục hành chính đất đai gồm 07 điều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *