Cách tính lưu lương của quạt gió (CFM quạt gió)

Cách tính CFM quạt gió

Cách tính lưu lương của quạt gió (CFM quạt gió)

Nhiều quy trình công nghiệp yêu cầu sục khí liên tục. Ví dụ, xử lý nước thải sử dụng các vi khuẩn hiếu khí hô hấp liên tục khi chúng phân hủy bùn. Quạt gió công nghiệp cung cấp lượng oxy cần thiết bằng cách duy trì luồng không khí ổn định vào buồng phản ứng. Bạn có thể ước tính tốc độ dòng thể tích của quạt gió từ tốc độ hấp thụ oxy của chất phản ứng. Các yếu tố liên quan khác là nhiệt độ và áp suất không khí tại điểm xả của quạt gió.

Thêm 460 vào nhiệt độ tại điểm xả, được đo bằng độ F, để chuyển đổi nó thành độ Rankine. Ví dụ, nếu không khí rời khỏi quạt ở góc 80 độ: 80 + 460 = 540 độ Rankine.

Nhân nhiệt độ Rankine với số pound-mol oxy được truyền mỗi phút. Ví dụ, nếu 8 pound-mol oxy đi đến chất phản ứng mỗi phút: 540 x 8 = 4.320.

Nhân tích số này với 10,73, ta được hằng số khí: 4,320 x 10,73 = 46,354.

Chia kết quả cho áp suất tại điểm xả khí, được đo bằng pound trên inch vuông. Ví dụ, nếu áp suất này đo được 15 pound trên mỗi inch vuông: 46,354 / 15 = xấp xỉ 3,090. Câu trả lời này là tốc độ dòng thể tích của quạt gió, được đo bằng feet khối trên phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *