Bộ Công Thương: đề xuất ban hành danh mục “hàng hóa cấm lưu thông”

Nhằm khơi thông cho doanh nghiệp trong mùa dịch, Bộ Công Thương đã đề xuất Thủ tướng cho phép lưu thông các loại hàng hóa không thuộc danh mục cấm .

Chiều ngày 27/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương – Đỗ Thắng Hải đã ký công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng đề xuất một số phương án vận chuyển và lưu thông hàng hóa trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. 

Theo đó, trong quá trình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, mỗi địa phương có cách hiểu và áp dụng khác nhau dù cho Chính phủ đã quy định rõ danh mục các mặt hàng thiết yếu dẫn đến tình trạng một số hàng hóa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống người dân nhưng không được lưu thông tại một địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác.

de xuat danh muc hang hoa cam

Vì vậy. Bộ Công Thương đã đề xuất Chính phủ ban hành dành mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì liệt kế theo danh mục “hàng hóa thiết yếu” được phép lưu thông để xử lý vấn đề trên cũng như thống nhất cách hiểu mà áp dụng giữa các địa phương. 

Nếu đề xuất được thông qua, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần tham chiếu trực tiếp theo danh mục hàng hóa cấm lưu thông tại Phụ lục I, Phần A về Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và Phụ lục II, Phần A về Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh ban hành kèm theo Văn bản số 19/VBHN-BCT ngày 9/5/2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện và các Nghị định sửa đổi Nghị định số 59/2006/NĐ-CP (trừ những hàng hóa được Thủ tướng Chính phủ cho phép).. Các hàng hóa và dịch vụ còn lại không nằm trong danh sách này sẽ được cấp “thẻ xanh” để lưu thông trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, cũng trong ngày 27/7, Bộ Công Thương đã có văn bản khẩn gửi tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về các danh mục mặt hàng dịch vụ thiết yếu để đảm bảo khái niệm được hiểu rõ và thực hiện thống nhất, không gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu.

Theo đó, Bộ đề nghị Sở Công Thương các địa phương rà soát, tham mưu cho các tỉnh cho phép lưu thông khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với một số nhóm hàng thiết yếu gồm: Nhóm thực phẩm, nhóm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nhóm nhiên liệu năng lượng và các mặt hàng khác phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của địa phương.

Tweet
5/5 (0 vote)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *